Въдица

Въдицата е основен инструмент за риболов, с помощта на който кукичката със стръвта (примамката) се доставя на определено разстояние, посредством замятане. Въдицата изпълнява и друга основна функция – служи за изваждане на уловената риба. Благодарение на своите еластични и якостни свойства тя амортизира дърпанията (ударите) на рибата. В най общия случай въдицата е оборудвана с риболовен прът, риболовна линия включваща корда (риболовен шнур), плувка, тежести и кукичка.

Като допълнително оборудване, при риболов на леко или основно оборудване за( спининг, риболов на тежко и др.) се използва и риболовна макара.

This entry was posted in Такъми. Bookmark the permalink.

Leave a Reply