Как се лови Сом?

Автор: | Публикувано в Сладководен риболов No comments

Латинско название – Silurus glanis
Местно название – сом
Вид: Сладководни риби

Как се лови сом може да споделите във фейсбук групата Риболов на обикновен сом / Silurus glanis catfish fishing. Успешен риболов на сом може да направите от лодка на тролинг или клионг, спининг, дъно и на буй.

Водещи марки в риболова на сом са Халко, Салмо, Мадкат и Филстар. Намерете работещи принадлежности за риболов на сом. Принадлежностите на хлако са силно препоръчителни за риболов нас сом.

Риболовът на трофеен сом никак не е лесна задача. За да разберем как се лови сом трябва да изучим в детали неговото поведение и особенности.

Как се лови Сом

Описание и особености

   Без съмнение сомът е най-голямата сладководна риба изобщо. Никой друг вид риба не може да се похвали с размери на уловени екземпляри над три метра и тегло над 100 килограма. В този ред на мисли изключваме моруните, който също достигат внушителни габарити, но не влизат в сметката, първо, защото са морски риби, които само за размножаването си навлизат в Дунав, и второ – те не са предмет на спортния риболов с въдица. Така странната риба с огромна глава, мустаци и широка уста е абсолютният естествен предел и в най-смелите въдичарски сънища. Сомът достига на дължина до 5 метра, а на тегло до 300 килограма. Днес улавяните риби вече са с поскромни габарити, но сомове над два метра и над 60кг са улавяни нееднократно в нашите води през последните 10 години. Ихтиолозите твърдят, че днешният европейски сом е братовчед на сомовете отпреди ледниковия период. Това е реликвов вид, преживял последния ледников период. Може би поради това външният му вид не може да бъде объркан с никоя друга риба. Главата му е вертикално сплескана, но огромна за тялото. Тя направо преминава в цилиндричното меко тяло без люспи. Цветът на сомовете е според местообитанието, но най-често гърбът е сиво-черен, сиво-зеленикав или тъмнокафяв. Коремът е доста по-светъл. В предната си част до аналното отверстие сомът има вертикално сплескано тяло, а към опашката преминава в странично сплескване. Сомът няма странична линия. Гръбната му перка е много малка. Тя е от няколко меки лъча. Гръдните му плавниците са мощни с твърд костен лъч, а аналният плавник е удължен и достига до опашната перка. Очите на рибата са твърде малки за такова животно, специалистите утвърждават, че сомът няма добро зрение. Според тях той компенсирал с отличен слух, а обонянието и осезанието му били изключителни. Зъбите му са ситни, леко наклонени навътре и покриват цялата вътрешна част на неговата широка паст. На горната челюст той има чифт здрави и дълги чак до гръдните перки мустаци, а на долната – още два чифта мустачки. Топлолюбива риба, активна при загряване на водата и прекарваща зимата в дрямка. У нас сомът е естествен обитател на Дунав и долните течения на притоците му. Среща се и в Марица, Струма, Тунджа, в канални системи, блата и езера. Изкуствено е разселен и е намерил отлични условия и в редица от постарите ни язовири – Батак, Ивайловград, Копринка, Кърджали, Студен кладенец, Цанков камък, Тича, Камчия и Искър.

Сомът предпочита неподвижните или водите със слабо течение. Обича дълбокото, за да се чувства в безопасност. Всъщност той е голям рибешки домашар, защото може да прекара целия си живот в един и същи вир или дълбинна яма. Някои сомове живеят в подмоли и скални цепнатини, други си правят гнезда на самото дъно. На практика след бебешката си възраст сомът няма естествен враг или съперник в рибешкото царство. Единствено друг, по-голям сом може да го прогони от заетото място. Ако обаче храната е в изобилие, сомовете проявяват учудваща толерантност и се заселват по няколко във вир или яма. Най-големият си остава пръв сред равни, но щом храната намалее, отношенията в колонията загрубяват като на Балаканите. Хищният нрав и великанският апетит на водния исполин се задоволяват от огромен списък “продукти” – рибки, водни жаби, птици, миди, раци, понякога мърша, насекоми, червеи, пиявици и дори дребни ларви от дънната тиня, която сомът при голям глад филтрира подобно на кит. Специалистите по риболова на сом от Дунав му приписват и редица други увлечения – като се почне от качамаците и кюспето и се свърши с най-невероятната стръв –парче домашен сапун. Ихтиолозите неведнъж са изтъквали, че сомът е крайният регулатор в един водоем. Там, където той е добре представен, в продължение на над десет години временните надмощия на един или друг вид риба траят много кратко. Причината е в това, че сомовете както великите сили при държавите налагат мир чрез сила. Така да се каже, пред огромната паст на сома всички са равни – костури, щуки, бели риби, кефали и други водни войнолюбци. Без да има кучешки зъби, сомът се справя отлично и с доста голяма стръв. Да лапне килограмов костур, за него е като да глътне бонбон. Той стиска здраво жертвата си в уста, за да я зашемети, и после веднага я гълта цяла. Сомът има естествената грижа да храни огромно тяло и поради това често не може да си позволи
лукса да ловува само нощем. Рано сутрин или привечер той се вдига в горните пластове, за да похапва дребни рибки. Ако обаче храната е в изобилие, предпочита да не се хаби, а прикрит зад някакво укритие, да атакува изневиделица.

У нас през 1959 г. е внесен и аклиматизиран и американският канален сом – Ictalurus punctatus. Той е отделен вид и обитава язовир “Овчарица” и други водоеми. Каналният сом е подчертано топлолюбив вид. В Америка той може да достигне до 12 кг тегло, но у нас рядко надхвърля 2 кг. Най-лесно се отличава от обикновения сом по наличието на допълнителна мастна перка между гръбния и опашния плавник. Всеяден е и се лови с въдица както на жива стръв, така и на тестени примамки, жито и царевица.

Стръв, захранка и подхранка

Най-изпитаната захранка за нашенския сом си остава вмирисаният накълцан суров далак или черен дроб. Кюспето и другите захранки понякога помага да се съберат дребни риби, които пък привличат сома, но само ако е огладнял. Може да се каже, че захранването и подхранването за сом е безсмислено в повечето случаи. Изключение правят водоемите, в които рибата се отглежда изкуствено и е свикнала да получава месни отпадъци и гранулирани смески с костно брашно.

При стръвта основното е ясно – най-напред са живите рибки до 20–30 см. От тях се изисква обаче прекалено много – да са издръжливи на куката, да позволяват прехвърляния и да останат читави и на дълбочина от 15–20 метра, когато оловото ги повлече към дъното на ямата. Отлична стръв са и едрите земни червеи на грозд, големите пиявици и голите охлюви, които също като тях се разтягат и плуват дълго във водата. Големите жаби и малките опърлени птици се препоръчват от майсторите в лова на сомове както в Западна,
така и в Източна Европа. За лятото изборът им често се спира и на големите зелени скакалци и поповото прасе. Раците и месото от речни миди също спадат към класиката в търсене на среща с мустакатия исполин.

Такъми

Подборът на такъми за риболов на сом е основна част от успеха. Не бива да се правя компромиси с качеството и спецификата на риболовните принадлежности, които ползваме за улов на сом. Понякога дори шаранджийските телескопи оплескват нещата при битка. В макарата също не бива да има никаква нежност. Само най-яките модели на реномираните производители са достатъчно здрави и големи за този риболов. Голяма част от сомаджиите вече се доверяват само на мултипликаторите. Влакната за леко тръгват от поне 0,40 – 0,50. Куките трябва да са с безкомпромисна здравина и качество. Подходящи за риболов на сом са куки MADCAT A-STATIC JIG HOOKS.  Ако използваме тройки също не правим компромис с качеството. Подходящи трoйки за воблери и риболов на сом са тройните куки на VMC, със коефицент на здравина поне 3х. За дъно също се подхожда най-внимателно към оборудването. За кльонк не е нужно прътът да е толкова дълъг. При спининговия риболов такъмите могат да са по-спортни, но все пак не бива да се забравя, че и в най-обикновен речен вир понякога излиза сом над 15 кила.

Методи на ловене

У нас сомовете се ловят на тапа, на дъно, на спининг, на тролинг и на кльонк. Замятането на плувка прилича доста на гоненето на щука и се практикува за реки и водоеми с по-малки сомове. Плувката обаче най-често е голяма тапа, за да удържа едрата жива риба за стръв. Обикновено така се замята пред скалите във вировете, където се
знае, че има сомски подмоли. На леко се пуска и на пиявица, гол охлюв и попово прасе. На дъно вече могат да се чакат и големи парчета, като най-често монтажът е с подвижно голямо олово. Поводът с рибата за стръв винаги е на вирбел. При водорасли и закачки може да се пусне и с долна тежест на дъното, ограничител на над нея и повод с нанизан на линията вирбел, за да се движи стръвта, без да заляга на дъното. Най-резултатни в днешно време са риболов е с КЛЬОНК и тролинг. Теориите за въздействието на кльонка върху сомовете са най-различни, но истината е, че звукът му ги вдига от дълбините и те тръгват към източника. Тогава са особено агресивни и атакуват стръвта без колебание. Методът е приложим от лодка. Тролингът в момента е един от най-предпочитаните методи за риболо на сом. Той също се практикува от лодка. Използват се изкуствени примамки, които се влачат със скорост от 2,5км до 4,5км – в зависимост от сезона и използваните примамки.

Най-спортният начин за схватка със сом си остава и класическият спининг на големи се блесни, на воблери и други спинингови примамки.

Кълване и момент на засичане

Налапването на сома е сигурно и обичайно няма проблеми с отказване или изплюване на стръвта. Но устата на сома е оборудвана с трудни за пробиване четки. Затова за успешното засичане е важно да се използват подходящи, изключително остри куки и тройки. В повечето случаи атаката му е сигурно хващане. Сомът поглъща стръвта на място, след като я е сграбчил, но това става много бързо. След което той се стреми да залегне в гнездото си. Това ние забелязваме като много бързо водене и самозасичане на тежко. На леко се кове веднага след като влакното се поизпъне.

Вадене

Ваденето на сом до 10 кила при всички случаи е по силите на повечето въдичари. При големите сомове обаче и теглото влиза в битката за оцеляване. Майсторите казват, че любимият им номер бил да се овесят вертикално на линията. Голямо значение за дължината на борбата със сома има и мястото на закачването. Ако е закачен в гърлото, сомът се подчинява много по-лесно. Но ако куката е някъде по челюстта му, борбата се проточва, защото рибата не усеща силна болка. Висене, залягане на дъното и инат с часове могат да съсипят нервите на въдичаря. Има случаи, когато легналият на дъното
сом така и не може са бъде вдигнат и накрая риболовецът сам прерязва влакното.

Заключение

Сомът предполага риболов от съвсем друг клас. С особени суперздрави такъми, които направо са неприложими за друг риболовен обект. Някои колеги с времето стигат дотам, че сами започват да си изработват воблери и дори големите здрави куки за мустакатия противник. Чертежи на изпитани приспособления и най-вече кльонк се дават само на най-близките приятели. Така постепенно сомският риболов се нагажда към конкретния въдичар. Понякога той сезон след сезон преслушва набелязаните места, докато накрая хване рибата на живота си. С една дума казано, сомският риболов е като борбата сумо – прилича на всяка друга борба, но е нещо друго. А що се отнася до размерите на участниците в схватките, те наистина са “сумисти”. На всичкото отгоре България спада към страните в Европа с много добри природни условия за развитието на сома. Топлото дълго лято и меката слънчева есен са само природните предпоставки за това. Другата причина е наличието на значителен брой големи и дълбоки язовири, зарибени със сом и преди повече от 40 години. Съчетанието на тези две предпоставки води до извода, че в нашите води обитават и наистина огромни, а защо не и рекордно грамадни сомове.

Кулинарни качества

Месото на сома е бяло, без кости, мазно и много вкусно. Интересното при него е, че то е по-добро от предната част на рибата, отколкото от опашката. При сома за разлика от повечето други риби често тлъстината се отлага първо в опашката. Понякога при поедрите риби пластът от подкожна мазнина е към 2–3 см дебел. За най-вкусни се смятат сомовете до 10 кила. Дранете на кожата преди приготвяне е строго препоръчително. Сомовете стават идеални за пържене и печене.

Добавете вашия коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.