Рибите имат три основни порива. Първо, всеки вид изисква приемливо местообитание – безопасна територия с подходящо съдържание на светлина, температура и разтворен кислород. На второ място, рибите се нуждаят от готов запас от храна. И трето, рибите трябва да имат възможност да възпроизвеждат и увековечават вида. Когато риболовецът разбере