За да спасим водните си пътища и да намалим замърсяването с пластмаса, е време да научим как да намалим използването на пластмаса. В действителност, при сегашните нива на използване и обезвреждане, се очаква пластмасата да надвишава всички риби в морето до 2050 г. Само тази статистика би трябвало да