Това е списъкът, подреден по области, на разрешените за нощен риболов водоеми в България за тази година: р. Дунав в следните участъци:–  участък   от ферибот   – гр.   Свищов   с GPS координати  43.622329N, 25.350992E до СБА Свищов с GPS координати 43.618127N, 25.374397E;–   участък от лиман