Сладководен риболов Archive

Откриване на пъстървовия риболов 2021

Кога и как Последните години, в България стана традиция забраната за риболов на балканска пъстърва да изтича на 31 януари. Така на първи февруари може да хванем първата си балканска пъстърва за 2021г. Внимавайте – по закон балканката може да се лови всеки ден, но в делничните дни рибарите

Нощен риболов

Здравейте колеги,искам да засегна темата за нощния риболов,защото мисля, че прекалено малко водоеми са разрешени за този вид риболов. Няма ли начин, както миналата година беше повдигнат въпроса, за напред нещо да се направи по въпроса с водоемите за този вид риболов да се увеличат. Давам пример с Бургаска

5 факта, как риболовът запазва сладководните видове риби

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Вие играете важна роля в защитата на сладководни видове риби всеки път, когато отидете на риболов. Тези риби са част от различни видове сладководни екосистеми,   местообитания, които са необходими за хвърляне на хайвера, размножаването, храненето и растежа. Опазването на тези екосистеми е изключително важно, защото рибите не биха могли

Шаранджийски риболов – 10 добри съвета

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Ще ви запознаем с някои най-добри съвети и трикове за риболов на шаран, за да подобрите резултатите си при модерния шаранджийски риболов. Съветите за риболов често влизат в едното ухо и излизат от другото, но това, което споделяме тук, наистина си струва да се прочете и следва … Съвет

КАКВО ДА ВЗЕМЕТЕ НА РИБОЛОВ С ДЕЦА

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Прекрасният свят на риболова изисква малко подготовка. Когато риболовът е с децата ви, определено помага да имате ясен план и да знаете какво да вземете в багажа за риболовния излет! Ето няколко основни елемента, които трябва да имате предвид, когато водите децата си на риболов. ОСНОВЕН СПИСЪК ЗА РИБОЛОВ

Как да хванем михалца (налим)?

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Научно название – Lota lotaМестно название – Михалца, налим Описание и особености  Михалцата, позната още като налим, е една от редките обитателки на Дунав и долните течения на вливащите се в него реки – Огоста, Вит, Искър, Янтра, Осъм. Рибата прилича на сом, но принадлежи към семейство трескови и

Симионче, Виюн, Щипок

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Описание и особености Към семейство виюнови принадлежат освен виюнът – Misgurnus fossilis още няколко вида риби. Това са гулешът – Noemacheilus barbatulus и щипокът или симиончето – Cobitis taenia. Виюнът е най-голямата риба от това доста многобройно семейство. Но въдичарите трудно ги разпознават по вид. Рибите са змиевидна, със

Речен кефал – как се лови?

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Най-добрата жива стръв за кефал са поповите лъжички, малките жабки и различните насекоми - скакалци, мухи, бръмбари и други.

Как се лови Сом?

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Латинско название – Silurus glanisМестно название – сомВид: Сладководни риби Риболовът на трофеен сом никак не е лесна задача. За да разберем как се лови сом трябва да изучим в детали неговото поведение и особенности. Описание и особености    Без съмнение сомът е най-голямата сладководна риба изобщо. Никой друг

Как се лови уклей?

Автор: | Категории: Сладководен риболов No comments
Вид: Сладководни рибиКатегория: Традиционен улов Риболовът на уклей е сравнително лесна задача. За да разберем как се лови уклей, първо, трябва да се запознаем с особеностите на тази риба.   Общоприети и местни наименования и научно наименование (на латински)   Мин. разрешени размери (в см)  уклей, уклейка, блескач, терзийка,