Списък на разрешените водоеми за нощен риболов през 2024 година

Автор: | Публикувано в Важни новини, Сладководен риболов No comments

Това е списъкът, подреден по области, на разрешените за нощен риболов водоеми в България за тази година:

 • Област Благоевград
  водоем Баластриерен водоем Проевски
 • Област Бургас
  яз. Мандра
  яз. Порой
  ез. Вая
 • Област Варна
  р. Камчия
 • Обл. Велико Търново
  яз. Ал. Стамболийски
  яз. Йовковци

р. Дунав в следните участъци:
–  участък   от ферибот   – гр.   Свищов   с GPS координати  43.622329N, 25.350992E до СБА Свищов с GPS координати 43.618127N, 25.374397E;
–   участък от лиман Свилоза с GPS координати 43.6480887N, 25.303817E до речен километър 560 с GPS координати 43.651534N, 25.284720E;
р. Pocицa, с. Ресен от вливането на р. Негованка в р. Pocицa до моста;
Стари речни корита на река Янтра при:
rp. Полски Тръмбеш;
с. Раданово;

 • Област Видин
  яз. Рабиша, общ. Белоградчик;
  яз. Кула, общ. Кула;
  яз. Полетковци, общ. Кул
  р. Дунав
  -от р. км 825 до р. км 810
  -от р. км 769 до р. км 764
  -от р. км 791 до р. км 789
 • Област Враца
  яз. Дъбника
  яз. Мраморица
  р. Дунав – от р. км 706 до р. км 650
 • Област Габрово
  яз. Ал. Стамболийски
 • Област Кюстендил
  яз. Дренов дол
  яз. Дяково, общ. Дупница (извън санитарно-охранителната зона на водоема)
 • Област Кърджали 
  яз. Студен Кладенец
  яз. Кърджали
 • Област Ловеч
  яз. Сопот
  яз. Славяни Кантон 5, местност Горни Кайлък, землището на с. Славяни
  яз. Славяни Кантон 5, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни
 • Област Монтана
  река Дунав – в района на р. км 764 до р. км 706
  яз. Огоста – в района на 200 метра от водовземната кула с GPS координати 43.398965°N, 23.20053З49E западно посока на полуостров Расника“ до района на „Живовската чешма“ с GPS координати 43.388600°N, 23.159784°Е.
 • Област Пазарджик
  яз. Доспат
  яз. Батак
  -в участъка от местността Втичалото с GPS координати 41.962269°N 24.199128°Е до точка с GPS координати 42.007030 N, 24.200263°E;
  -в участъка от местността Костандовски залив с GPS координати 41.989923°N, 24.178108°E до точка C координати 41.982771°N, 24.173589°E;
  -в участъка от местността Кинаджийски залив с GPS координати 41.968638°N, 24.155143° до точка с координати 41.962711°N, 24.145489°E;
  -в участъка от местността Втичалото с GPS координати 41.952782°N 24.155931°E до точка с координати 41.944677°N, 24.180304°E
 • Област Перник
  Руднично езеро, бивш рудник „Гарванов” на мини Перник, гр. Перник.
  яз. Брезнишки извор
  езерото в с. Рударци
 • Област Плевен   
  язовир Горни Дъбник, общ. Горни Дъбник;
  яз. Телиш, общ. Червен бряг
  яз. Кайлъка, общ. Плевен;
  яз. Тотлебенов вал, общ. Плевен;
  р. Дунав от източната част на ферибота в гр. Никопол от р. км 598 до р. км 594 в землището на общ. Никопол;
  р. Дунав от р. км 618 при с. Дъбован до пристанище Загражден;
  р. Дунав от р. км 579 до р. км 575;
  р. Дунав – в продължение на 1 км от двете страни на пристанище Сомовит, с изключение на бреговата ивица пристанището;
  р. Дунав от р. км 644 до р. км 640 в землището на общ. Долна Митрополия.
 • Област Пловдив   
  язовир Въча
  яз. Домлян
  яз. Климент
 • Област Разград   
  яз. Бели лом
  яз. Пчелина 1 и Пчелина 2
 • Област Русе
  р. Янтра десния бряг в землището на гр. Бяла с GPS координати 43.845755N, 25.943З99Е до моста на Кольо Фичето с GPS координати 43.4669992N, 25.72566Е;
  р. Дунав — землището на гр. Русе от бетонната площадка при входа на лимана на РККЗ – Русе с GPS координати 43.845755N, 25.943З99Е до края на улица Мостова с GPS координати 43.857126N, 25.955472Е.
  р. Дунав – землището на гр. Мартен, от буна до стената на граничен пост GPS координати 43.914517°N, 26.068838°E до Точка с координати 43.924898°N, 26.073531ОЕ.
 • Област Силистра
  р. Дунав от р. км 376 до р. км 377 (кейовата стена в дунавската градина на гр. Силистра);
  р. Дунав от р. км 432 до р. км 433 (Кейовата стена на пристанище в гр. Тутракан).
 • Област Сливен   
  яз. Жребчево, общ. Нова Загора.
 • Област Смолян   
  яз. Доспат
  яз. Цанков камък
  яз. Въча
 • Област София
  яз. Душанци;
  язовир Искър (извън санитарно-охранителната зона на водоема)
  яз. Огняново
  яз. Бебреш  (извън санитарно-охранителната зона на водоема)
  яз. Мрамор
 • Област Стара Загора
  яз. Жребчево;
  яз. Копринка.
 • Област Търговище   
  яз. Съединение
  яз. Ястребино.
  яз. Царевци
  яз. Красноселци
 • Област Хасково   
  яз. Тракиец
  яз. Орешец
 • Област Шумен   
  яз. Тича в района на селата Кьолмен, Ловец, Сушина, Маловир и Иваново
 • Област Ямбол  
  яз. Малко Шарково.

Водемите по-горе са разрешени за риболов през тъмната част на денонощието от 1 април до 1 ноември. Всички разрешени водоеми са посочени в заповед на министъра на земеделието и храните, Кирил Вътев от 19 март 2024г.

Всички водоеми, които не са в списъка по-горе са забранени за любителски риболов през тъмната част от денонощие и риболовът в тях е забранен в следните часове:

 • от 20,30 ч. до 06,00 ч. – за месец април;
 • от 22,00 ч. до 05,00 ч. – за месеците май, юни и юли;
 • от 21,00 ч. до 06,00 ч. – за месеците август, септември и октомври;
 • от 18,30 ч. до 06,30 ч. – за месец ноември;

Вижте пълния списък на действащи забрани за риболов.

Добавете вашия коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.